อาชีวะอุบลฯ จับมือมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์

admin2

อาชีวะอุบลฯ จับมือมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Savings Banks for International Cooperation – SBFIC) บันทึกความเข้าใจร่วมเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ทางการเงินแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ ระยะที่2วันนี้ (29 มิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กับมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Savings Banks for International Cooperation – SBFIC) นำโดย นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 12 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา จดจำ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาถนนยุทธภัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย สำหรับการลงนามในครั้งนี้นับเป็นระยะที่ 2 ของสัญญา โดยระยะที่ 1 ดำเนินการผ่านมาแล้วในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้สิ้นสุดสัญญา ดังนั้นจึงมีการขยายระยะเวลาความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่อ เป็นระยะที่ 2 คือระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้การลงนามบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเงินแก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในธนาคารโรงเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้เรียนทางการเงินของสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนอาชีวศึกษายังได้รับการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน จากวิทยากรของธนาคารออมสิน รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หลักสูตร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจะได้พัฒนาความรู้ทางด้านการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานสู่โลกอาชีพอย่างภาคภูมิ

Next Post

จังหวัดศรีสะเกษ เรียน​ พี่ๆ​ เพื่อนๆ​ น้องๆ​ และญาติ

Post Views: 47 จังหวัดศรีสะเกษ เรียน​ พี่ๆ​ เพื่อน […]

ข่าวภูธร