ยะลา อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงพื้นที่นำแนวทางพัชร

admin2

ยะลา อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงพื้นที่นำแนวทางพัชร

ธรรม มาปรับประยุกต์ใช้กับงานราชทัณฑ์ในเรือนจำอำเภอเบตง ยะลา -อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงพื้นที่ นำแนวทางพัชรธรรม มาปรับประยุกต์ใช้กับงานราชทัณฑ์ในเรือนจำอำเภอเบตง จ.ยะลา ตามโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริรีพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ (14 มิ.ย.65) หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ในพระราชูปถัมภ์ ในฐานะ ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม พร้อม ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เดินทางไปยังเรือนจำอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริรีพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมบรรยายให้คำสั่งสอนตามหลักพัชรธรรม แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเบตง โดยมีนายวินัย หมวกมณี ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
โดยหลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส ได้แสดงธรรมให้โอวาทแก่ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” เพื่อจะได้เข้าใจเข้าถึงปัญหาทุกข์ของผู้ต้องขังอย่างเป็นธรรม เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังที่ถูกต้อง ไม่คลาดธรรม .ตามหลัก พึ่งตน พึ่งธรรม จะนำไปสู่ความมั่นใจในการออกจากปัญหาความทุกข์ได้ด้วยตนเอง ผู้ต้องขังที่ยอมรับ เข้าถึง เข้าใจ จะเกิดภาวะผ่อนคลายความวิตกกังวล ยอมรับความเป็นจริงอย่างเข้าใจ. ที่จะนำไปสู่การปรับแก้ตนเองในระหว่างต้องโทษตามหลักพัชรธรรมซึ่งกิจกรรมพัชรธรรมสามารถเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงผู้ต้องขังอย่างแท้จริง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตหลังพ้นโทษ
ด้านนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า โครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภารกิจการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ อันจะช่วยขัดเกลาและพัฒนาด้านจิตใจผู้ต้องขังให้เห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมน้อมนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อเป้าหมายการคืนคนดีมีคุณธรรม ลดการกระทำผิดซ้ำ พร้อมเป็นกำลังใจในการกลับไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6Gyk8Sgea98[/embedyt]
ภาพ/ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

กาญจนบุรี - ปลัด มท.ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

กาญจนบุรี – ปลัด มท.ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแ […]

You May Like

ข่าวภูธร