ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ออนไลน์ จวนพ่อเมือง จัดพิธี

admin2

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ออนไลน์ จวนพ่อเมือง จัดพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองมุกดาหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2567วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.45 นนายวรญาณ บุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรือง เมฆฉิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดและแม่บ้านมหาดไทย จ.มุกดาหาร คณะนายอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วน จ.มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหารผู้บริหารองค์กรการกุศล องค์กรเอกชน สื่อมวลชนและผู้แทนภาคประชาชนร่วมประกอบพิธีรดน้ำขอพร นายวรญาณ บุญณราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาด จ.มุกดาหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 เพื่อเป็นการ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพ ข่าว วัลวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารยอดขุนศึกพญายม 915 รายงาน รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสื่อ 082-152-3279

Next Post

จ.เชียงใหม่ บิณฑบาตรช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และจิต

จ.เชียงใหม่ บิณฑบาตรช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และจิตอาสา […]

ข่าวภูธร