นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ

admin2

นางสาว นุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ร่วมกับ พช. และ กพสจ. จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรสตรีทุกระดับ และแสดงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.อรุณศรี จงเจียมจิต ผู้แทนจากกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอ พร้อมด้วยผู้นำสตรีทุกระดับ แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธาน ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทสตรีจังหวัด จำนวน 11 คน และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานอีกด้วย
นางสาวนุชนาถ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรสตรีทุกระดับ และแสดงผลการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ในวันนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสร้างอาชีพและรายได้ และด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 บูธจำหน่ายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผลผลิตโครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรี จำนวน 32 บูธ จาก 16 อำเภอ ในช่วงบ่าย มีการบรรยาย การพัฒนาบุคลิกภาคของสตรีไทยในยุคดิจิทัล บทบาทสตรีไทยใส่ใจครอบครัวและสังคม และมอบรางวัล ขวัญใจผ้าไทยอยุธยา สำหรับผู้ที่แต่งกายผ้าไทยดีเด่น พร้อมสายสะพาย ดังกล่าว

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จ. อุบลราชธานี ขอทราบผลการวินิจฉัยการคัดค้านคัดเลือกกำนัน ตัวแทนชมรมกำนันผญ.บ.ยื่นหนังสือ นายอำเภอ จี้ทวงถามผลการวินิจฉัยการคัดค้านการคัดเลือกกำนัน ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยการคัดเลือกกำนัน พศ.2551 ข้อ 8 (1).น.ส.รัตนา ธิมาทา ผญ.บ. หมู่ 1 ต. นาสะไม อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาตนได้เป็นตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต. นาสะไม ได้เข้ายื่นหนังสือขอทราบผลความคืบหน้าคัดค้านการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไม อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ต่อ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นอภ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ในหนังสือมีข้อความพอสรุปใจความได้ว่าตามที่นายแทน ทองพิมพ์ ผู้ลงสมัครแข่งชิงตำแหน่งกำนันตำบลนาสะไมที่ว่างลงเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาผลปรากฏว่านายทวีศักดิ์ ผิวพรรณ ผญ.บ.หมู่ 2 ได้คะแนน 8คะแนนชนะ นายแทน ทองพิมพ์ 3คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 13 คะแนน จากการคัดเลือกในครั้งนั้นฝ่ายแพ้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากฝ่ายที่ชนะได้ทำผิดระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน ผญ.บ. ตำบลนาสะไมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 37 เนื่องจากมีการกระทำการที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (1) นั้น บัดนี้เวลาล่วงเลยระยะเวลาที่จะต้องเป็นการดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 37 วรรค 2 มาเกลือบ 1 เดือนแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านทราบแต่อย่างไร จึงขอทราบว่าผลการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใด หรืออยู่ในขั้นตอนใดและมีการดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหรือไม่เพื่อจะได้ชี้แจงต่อสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะไม ราชสีห์ทราบ น.ส.รัตนา ธิมาทา กล่าวว่าเหตุที่ตนได้เดินทางมาพบ นอภ.ในครั้งนี้เนื่องจากตนได้เข้าไปพบปลัดอำเภอหน.ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเพื่อทวงถามความคืบหน้าหนังค้ดค้านการคัดเลือกกำนันในวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ได้รับคำตอบว่าได้ส่งเรื่องไปจังหวัดอุบลฯแล้วยังไม่ตอบกลับมา ซึ่งตนได้ไปติดตามไปจังหวัดอุบลฯ แล้วก่อนหน้านั้นทราบว่ายังวินิจฉัยขี้ขาดได้เนื่องจากทางอำเภอไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพียงพอและทางจังหวัดแจ้งว่าได้มีหนังสือแจ้งมายังอำเภอแล้วแต่ทางปลัดอำเภอปฏิเสธว่ายังไม่มีแถมยังให้ตนไปรับหนังสือจากจังหวัดมามาให้อำเอง ดังนั้นตนคิดว่าทางศูนย์ดำรงพยายามบ่ายเบี่ยงโยกโย้อาจจะไม่ส่งหลักฐานพยานในการกระทำความผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8 วรรค 2 มาเกลือบ 1 เดือน ตนจึงได้ตัดสินในพบ นอภ.ด้วยตนเอง ที่มาการคัดค้านในครั้งนี้ก็ไม่มีจุดประสงค์จะทำลายทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความยุติธรรมพวกเราจำเป็นต้องการพิสูจน์ว่าหลักฐานต่างๆที่ขัดต่อระเบียบกรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน เช่นทางอำเภอได้แจ้งให้ผู้ลงสมัครลงชิงตำแหน่งห้ามจัดเลี้ยงสัญญาว่าจะให้ รวมกันจัดเลี้ยง ส่งไลน์อวดอ้างภายในกลุ่มโดยไม่เกรงกลัวต่อการผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8(1) ด้านนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นอภ.กล่าวในเรื่องนี้ว่าตนได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้นจะต้องรีบดำเนินการและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ในการสอบสวนนอกจากจะใช้นิติศาสน์แล้วจะต้องนำรัฐศาสน์มาใช้ในการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยนายพงษ์ธรกล่าว ทีมงานข่าวอำเภอตระการพืชผล รายงาน

คัดเลือกกำนัน ตัวแทนชมรมกำนันผญ.บ.ยื่นหนังสือ นายอ […]

You May Like

ข่าวภูธร