จ. อุบลราชธานี ขอทราบผลการวินิจฉัยการคัดค้านคัดเลือกกำนัน ตัวแทนชมรมกำนันผญ.บ.ยื่นหนังสือ นายอำเภอ จี้ทวงถามผลการวินิจฉัยการคัดค้านการคัดเลือกกำนัน ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยการคัดเลือกกำนัน พศ.2551 ข้อ 8 (1).น.ส.รัตนา ธิมาทา ผญ.บ. หมู่ 1 ต. นาสะไม อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาตนได้เป็นตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต. นาสะไม ได้เข้ายื่นหนังสือขอทราบผลความคืบหน้าคัดค้านการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไม อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ต่อ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นอภ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ในหนังสือมีข้อความพอสรุปใจความได้ว่าตามที่นายแทน ทองพิมพ์ ผู้ลงสมัครแข่งชิงตำแหน่งกำนันตำบลนาสะไมที่ว่างลงเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาผลปรากฏว่านายทวีศักดิ์ ผิวพรรณ ผญ.บ.หมู่ 2 ได้คะแนน 8คะแนนชนะ นายแทน ทองพิมพ์ 3คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 13 คะแนน จากการคัดเลือกในครั้งนั้นฝ่ายแพ้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากฝ่ายที่ชนะได้ทำผิดระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน ผญ.บ. ตำบลนาสะไมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 37 เนื่องจากมีการกระทำการที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (1) นั้น บัดนี้เวลาล่วงเลยระยะเวลาที่จะต้องเป็นการดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 37 วรรค 2 มาเกลือบ 1 เดือนแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านทราบแต่อย่างไร จึงขอทราบว่าผลการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใด หรืออยู่ในขั้นตอนใดและมีการดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหรือไม่เพื่อจะได้ชี้แจงต่อสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะไม ราชสีห์ทราบ น.ส.รัตนา ธิมาทา กล่าวว่าเหตุที่ตนได้เดินทางมาพบ นอภ.ในครั้งนี้เนื่องจากตนได้เข้าไปพบปลัดอำเภอหน.ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเพื่อทวงถามความคืบหน้าหนังค้ดค้านการคัดเลือกกำนันในวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ได้รับคำตอบว่าได้ส่งเรื่องไปจังหวัดอุบลฯแล้วยังไม่ตอบกลับมา ซึ่งตนได้ไปติดตามไปจังหวัดอุบลฯ แล้วก่อนหน้านั้นทราบว่ายังวินิจฉัยขี้ขาดได้เนื่องจากทางอำเภอไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพียงพอและทางจังหวัดแจ้งว่าได้มีหนังสือแจ้งมายังอำเภอแล้วแต่ทางปลัดอำเภอปฏิเสธว่ายังไม่มีแถมยังให้ตนไปรับหนังสือจากจังหวัดมามาให้อำเอง ดังนั้นตนคิดว่าทางศูนย์ดำรงพยายามบ่ายเบี่ยงโยกโย้อาจจะไม่ส่งหลักฐานพยานในการกระทำความผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8 วรรค 2 มาเกลือบ 1 เดือน ตนจึงได้ตัดสินในพบ นอภ.ด้วยตนเอง ที่มาการคัดค้านในครั้งนี้ก็ไม่มีจุดประสงค์จะทำลายทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความยุติธรรมพวกเราจำเป็นต้องการพิสูจน์ว่าหลักฐานต่างๆที่ขัดต่อระเบียบกรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน เช่นทางอำเภอได้แจ้งให้ผู้ลงสมัครลงชิงตำแหน่งห้ามจัดเลี้ยงสัญญาว่าจะให้ รวมกันจัดเลี้ยง ส่งไลน์อวดอ้างภายในกลุ่มโดยไม่เกรงกลัวต่อการผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8(1) ด้านนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นอภ.กล่าวในเรื่องนี้ว่าตนได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้นจะต้องรีบดำเนินการและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ในการสอบสวนนอกจากจะใช้นิติศาสน์แล้วจะต้องนำรัฐศาสน์มาใช้ในการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยนายพงษ์ธรกล่าว ทีมงานข่าวอำเภอตระการพืชผล รายงาน

admin2

คัดเลือกกำนัน ตัวแทนชมรมกำนันผญ.บ.ยื่นหนังสือ นายอำเภอ จี้ทวงถามผลการวินิจฉัยการคัดค้านการคัดเลือกกำนัน ผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยการคัดเลือกกำนัน พศ.2551 ข้อ 8 (1).น.ส.รัตนา ธิมาทา ผญ.บ. หมู่ 1 ต. นาสะไม อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี เปิดเผยว่า เวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมาตนได้เป็นตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต. นาสะไม ได้เข้ายื่นหนังสือขอทราบผลความคืบหน้าคัดค้านการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไม อ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ต่อ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นอภ.ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี ในหนังสือมีข้อความพอสรุปใจความได้ว่าตามที่นายแทน ทองพิมพ์ ผู้ลงสมัครแข่งชิงตำแหน่งกำนันตำบลนาสะไมที่ว่างลงเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาผลปรากฏว่านายทวีศักดิ์ ผิวพรรณ ผญ.บ.หมู่ 2 ได้คะแนน 8คะแนนชนะ นายแทน ทองพิมพ์ 3คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 13 คะแนน จากการคัดเลือกในครั้งนั้นฝ่ายแพ้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากฝ่ายที่ชนะได้ทำผิดระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน ผญ.บ. ตำบลนาสะไมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 37 เนื่องจากมีการกระทำการที่ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8 (1) นั้น บัดนี้เวลาล่วงเลยระยะเวลาที่จะต้องเป็นการดำเนินการการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 37 วรรค 2 มาเกลือบ 1 เดือนแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านทราบแต่อย่างไร จึงขอทราบว่าผลการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใด หรืออยู่ในขั้นตอนใดและมีการดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบ กฎหมายหรือไม่เพื่อจะได้ชี้แจงต่อสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสะไม ราชสีห์ทราบ น.ส.รัตนา ธิมาทา กล่าวว่าเหตุที่ตนได้เดินทางมาพบ นอภ.ในครั้งนี้เนื่องจากตนได้เข้าไปพบปลัดอำเภอหน.ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเพื่อทวงถามความคืบหน้าหนังค้ดค้านการคัดเลือกกำนันในวันที่ 8 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา ได้รับคำตอบว่าได้ส่งเรื่องไปจังหวัดอุบลฯแล้วยังไม่ตอบกลับมา ซึ่งตนได้ไปติดตามไปจังหวัดอุบลฯ แล้วก่อนหน้านั้นทราบว่ายังวินิจฉัยขี้ขาดได้เนื่องจากทางอำเภอไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพียงพอและทางจังหวัดแจ้งว่าได้มีหนังสือแจ้งมายังอำเภอแล้วแต่ทางปลัดอำเภอปฏิเสธว่ายังไม่มีแถมยังให้ตนไปรับหนังสือจากจังหวัดมามาให้อำเอง ดังนั้นตนคิดว่าทางศูนย์ดำรงพยายามบ่ายเบี่ยงโยกโย้อาจจะไม่ส่งหลักฐานพยานในการกระทำความผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8 วรรค 2 มาเกลือบ 1 เดือน ตนจึงได้ตัดสินในพบ นอภ.ด้วยตนเอง ที่มาการคัดค้านในครั้งนี้ก็ไม่มีจุดประสงค์จะทำลายทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อความยุติธรรมพวกเราจำเป็นต้องการพิสูจน์ว่าหลักฐานต่างๆที่ขัดต่อระเบียบกรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน เช่นทางอำเภอได้แจ้งให้ผู้ลงสมัครลงชิงตำแหน่งห้ามจัดเลี้ยงสัญญาว่าจะให้ รวมกันจัดเลี้ยง ส่งไลน์อวดอ้างภายในกลุ่มโดยไม่เกรงกลัวต่อการผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ. 2551 ข้อ 8(1) ด้านนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นอภ.กล่าวในเรื่องนี้ว่าตนได้รับเรื่องไว้ในเบื้องต้นจะต้องรีบดำเนินการและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ในการสอบสวนนอกจากจะใช้นิติศาสน์แล้วจะต้องนำรัฐศาสน์มาใช้ในการสอบสวนในครั้งนี้ด้วยนายพงษ์ธรกล่าว[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xvJYTNNylF8[/embedyt]

ทีมงานข่าวอำเภอตระการพืชผล รายงาน

Next Post

จ. อุบลราชธานี ขอทราบผลการวินิจฉัยการคัดค้านคัดเลือกกำนัน ตัวแทนชมรมกำนันผญ.บ.ยื่นหนังสือ

จ. อุบลราชธานี ขอทราบผลการวินิจฉัยการคัดค้านคัดเลื […]

You May Like

ข่าวภูธร