นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันที่ 30

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน วันที่ 30 มกราคม 65 เวลา 09.39.น.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา  แสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นโท พระครูสุวรรณผาสุกิจ ทองสุข ถาวรจิตฺโต เจ้าคณะตำบลดอยงามเขต 2 เจ้าอาวาสวัดสันช้างตาย ณ วัดสันช้างตาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร-พัดยศ แก่ เจ้าอธิการทองสุข ถาวรจิตฺโต เจ้าคณะตำบลดอยงาม เขต 2 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในพระราชทินนามที่ พระครู

สุวรรณผาสุกิจ นำความปราบปลื้มปีติโสมนัสยินดีมาสู่คณะสงฆ์ตำบลดอยงาม คณะศรัทธาวัดสันช้าง ตาย ตลอดจนศิษยานุศิษย์วงศาคณาญาติและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์ตำบลดอยงาม เขต 1-2 คณะศรัทธาวัดสันช้างตาย ตลอดจนศิษยานุศิษย์ จึงได้กำหนดการจัดงานทำบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศขึ้น

Next Post

อำเภอไชยปราการ แม่ฆ่าลูกเซ่นยาบ้า เกิดขึ้น

อำเภอไชยปราการ แม่ฆ่าลูกเซ่นยาบ้า เกิดขึ้นเมื่อเย็ […]

You May Like

ข่าวภูธร