เชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทดูงานศาสตร์พระ

admin2

เชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทดูงานศาสตร์พระราชาป่ารักน้ำ วันที่.31 มกราคม 65 นักศึกษาปริญญาโท สาขาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เดินทางมาศึกษาโครงการป่ารักน้ำตามศาสตร์พระราชา สวนป่าชยันตรี น้ำออกรู บ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช พร้อมคณะทำงานโครงการป่ารักน้ำ โดยได้จัดการภูเขาหัวโล้นที่มีการตัดทำลายต้นไม้เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้หาเงินจากญาติธรรมมาซื้อเพื่อสร้างป่า ได้จัดนำมาปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเมื่อมีป่าป่าย่อมให้น้ำได้ขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บกักน้ำใว้ใช้เมื่อยามขาดแคลน เมื่อมีน้ำย่อมเกิดความอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีน้ำใช้มีน้ำเพื่อการเกษตรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงจะเกิดความยั่งยืน ทาง ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยศาสดาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานที่สวนป่าพุทธชยันตี เพื่อมาศึกษาการสร้างป่า สร้างน้ำ สร้างธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งเราๆช่วยกันทำได้โดยอาศัยความร่วมมือของทุกคน ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันปลูกต้นไม้คืนให้ป่า ช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต มีการปลูกซ่อมแซมต้นที่ตายไป เมื่อผืนดินได้มีต้นไม้ปกคลุมก็จะมีต้นแหล่งน้ำเป็นปกติของธรรมชาติ ทางคณะทำงานได้จัดปลูกต้นไม้บนเขาหัวโล้น ปลูกทุกปี มีการเฝ้าดูแลปลูกซ่อม
ได้ดำเนินการมาประมาณ 8 ปี เขาหัวโล้นเป็นป่าต้นไม้ขึ้นหนาแน่น และมีตาน้ำเกิดขึ้นจริงสามารถนำมาใช้ได้จริง และทางคณะทำงานได้ขุดอ่างเก็บน้ำเพื่อทำแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อให้เกษตรกร ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ตลอดปี สร้างอ่างพักน้ำใช้เป็นน้ำประปาภูเขาแจกจ่ายฟรีให้กับชาวบ้านได้หลายพันหลังคาเรือน โดยไม่เดือดร้อน แต่ถ้าหน้าแล้งบางปีก็จะต้องช่วยกันประหยัดเพราะน้ำไม่พอใช้ แต่เมื่อสร้างป่าสร้างอ่างเก็บน้ำดิบแล้วก็ช่วยได้เยอะเลย ใช้ในครัวเรือน และใช้ในการเกษตรได้หลายพันไร่ทำให้เกษตรกรทำนา ทำสวน ทำไร่ ได้ตลอดปีสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ทางนายพงษ์ศักดิ์ อินธรรม ตัวแทนคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้กล่าวว่ามาศึกษาดูงานที่นี่ภูมิใจที่ได้เห็นของจริงเป็นโครงการฟื้นฟูป่าน้ำ เป็นโครงการที่ทำได้สำเร็จสามารถฟื้นฟูป่า และน้ำได้สำเร็จ และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างยาวนานถึงลูกถึงหลาน เป็นโครงการที่น่ายินดีที่ทำได้สำเร็จเป็นแบบอย่างให้กับสังคมกลุ่มที่จะอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดีควรมาศึกษาที่นี่ได้

นายสำราญ แสสงค์ รายงาน

Next Post

มทบ. 37 ร่วมพิธีมอบสิ่งของ มูลนิธิมิราเคิล

มทบ. 37 ร่วมพิธีมอบสิ่งของ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ […]

You May Like

ข่าวภูธร