มทบ. 37 ร่วมพิธีมอบสิ่งของ มูลนิธิมิราเคิล

admin2

มทบ. 37 ร่วมพิธีมอบสิ่งของ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 65  พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ. 37 มอบหมายให้ พ.อ. บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.37เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของ ผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยการจัดพิธีดังกล่าว มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ได้ดำเนินการจัดงาน วันแห่งการให้ ปีที่ 9 ตามโครงการ หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ และโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 200 คน

สมคิด อินต๊ะเนตรรายงาน

Next Post

กอ.รมน.จ.เชียงราย ป้องปรามการทำลายป่าไม้

กอ.รมน.จ.เชียงราย ป้องปรามการทำลายป่าไม้ บุกรุกที่ […]

You May Like

ข่าวภูธร