ผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยสถานการณ์น้ำ

admin2

ผู้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยสถานการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง ส่งผลกระทบทำให้ผักตบชวาหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ที่บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร สั่งการเจ้าท่าอยุธยา เร่งกำจัดผักตบชวาต่อเนื่อง ไม่ให้กระทบการสัญจรทางเรือ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจากการติดตามสถานการณ์ฯ พบว่า มีปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ที่ทำให้ปริมาณผักตบชวามีมากตามแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ อาทิ น้ำทะเลหนุนสูง ช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งจากสาเหตุเหล่านี้ทำให้ปริมาณผักตบชวาจะหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ที่บริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยทางเจ้าท่าอยุธยา ได้จัดเรือกำจัดผักตบชวาเข้าดำเนินการต่อเนื่อง ส่วนเรื่องผลกระทบกับการเดินเรือหรือไม่ หากมีปริมาณผักตบชวาหนาแน่น จะส่งผลกระทบเพียงการเดินเรือที่ต้องใช้เวลานานขึ้น เนื่องจากต้องใช้กำลังของเครื่องยนต์ในการแหวกผักตบชวา ส่วนการเดินเรือสินค้า ไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจากการเดินเรือสินค้าจะอาศัยการเดินเรือตามปริมาณการไหลของสายน้ำเป็นหลัก และได้สั่งการให้ นายพีรธร นาคสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ติดตามสถานการณ์ผักตบชวาที่ลอยอยู่เต็มแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก โดยสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และการกำกับของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยเจ้าท่าฯ ได้จัดผักตบชวาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางเจ้าท่าได้ประสานศูนย์ขุดนำเรือขจัดผักตบชวาจากแม่น้ำน้อย เข้าประจำการ ที่บริเวณจุดตัดแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก หน้า วัดพนัญเชิงเป็นการด่วน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไล่จับยาบ้าหนีรอดไปได้

Post Views: 276 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไล่จับยา […]

ข่าวภูธร