สุชาติ รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ ธิวัลรัตน์ ลงพื้นที่

admin2

สุชาติ รมว.แรงงาน ส่ง ที่ปรึกษาฯ ธิวัลรัตน์ ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินประโยชน์ทดแทนแก่ญาติคนงานที่เสียชีวิต จากเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิด  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิต ให้กับญาติของนายศรรกฏิยพงศ์ สงวนพันธุ์ ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดบนเรือบรรทุกน้ำมัน บริเวณท่าเรือบริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) สาขาพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงานขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้น ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง กรณีลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ จะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานแต่ไม่เกิน 1 ปี กรณีสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าทดแทนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับการประเมินเมื่อสิ้นสุดการรักษา สำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ในเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าว คือ นายศรรกฏิยพงษ์ สงวนพันธุ์ นั้น สำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้กับทายาท ได้ทราบแล้ว
ในวันนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันเดินทางมามอบเงินช่วยเหลือแก่ทายาทถึงบ้านของลูกจ้างที่เสียชีวิตในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ให้กับทายาทของนายศรรกฏิยพงศ์ สงวนพันธ์ ลูกจ้างที่ประสบเหตุ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และเงินบำเหน็จ ชราภาพกองทุนประกันสังคม ได้แก่ เงินค่าจัดการศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีตาย 989,443 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ 21,742.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,0611,85.02 บาท ทั้งนี้ ขอให้คำมั่นว่าเราจะดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมถึงทายาทของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน เสมือนคนในครอบครัวอย่างแน่นอน นางธิวัลรัตน์ กล่าวในตอนท้าย

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Next Post

อุบลฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี

อุบลฯ จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดีพระบาท […]

ข่าวภูธร