ศปร.เขตพื้นที่ มทบ. 37เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65  พล.ต.ประ

admin2

ศปร.เขตพื้นที่ มทบ. 37เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65  พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ. 37 มอบหมายให้พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญรอง เสธ.มทบ.37 ตรวจ เยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามมพระราชดำริ บ.ห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้ตรวจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล ตามนโยบายของ ผบ.มทบ. 37ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.37 โดยมี นายธนพงศ์ชัยวิชญ์ ศรีเจริญ หน.สถานีโครงการฯ นายวสันต์ คลินชัยนักเกษตรในพระองค์ และนายปาโหล่ มาเยอะ ผญบ. ห้วยหยวกป่าโซ พร้อมด้วยผช.ผญบ.ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการสถานี บ.ห้วยหยวกป่าโซฯมีการเสด็จทรงงานของ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปี ๒๕๔๖ และปี ๒๕๔๙ รวม ๒ ครั้งมีพระราชเสาวนีย์ ให้ คน สามารถอยู่ร่วมกับ ป่าได้อย่างผสมผสานกลมกลืนเป็นอย่างดี ให้จัดจ้างราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการซึ่งราษฎรเหล่านั้นสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ได้ พึ่งตนเองได้และไม่หันไปกระทำผิดกฏหมายอีกต่อไปด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล ได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งนี้ รอง เสธ.มทบ.๓๗ได้เน้นย้ำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล อย่างต่อเนื่อง

Next Post

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00. […]

You May Like

ข่าวภูธร