วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00.

admin2

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00. น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 2 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 192 ราย บริจาคโลหิตได้ 126ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 48,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 45 ราย บริจาคอวัยวะ 18 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 116 ราย

Next Post

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร./

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ศบภ.มท […]

You May Like

ข่าวภูธร