ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร./

admin2

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ศบภ.มทบ.๓๗/การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย บูรณาการ ร่วมมือร่วมใจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นวิฤตขาดแคลนน้ำอุปโภค  บริโภค และภัยโรคติดต่อไปด้วยกัน
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๕  พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/ผบ.มทบ.๓๗/ผอ.ศบภ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ เสธ.มทบ.๓๗/เสธ.ศบภ.มทบ.๓๗ นำกำลังพล จิตอาสา ๙๐๔ และกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร (จำนวน ๒ คัน), เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค เนื่องจากอยู่นอกเขตการชลประทาน และระบบน้ำประปา จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ ได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เข้ามอบให้กับพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือและร่วมกันแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันอานันทมหิดล วันที่ ๙ มิถุนายน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ชุมชนห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จว.ช.ร. โดยทำการแจกจ่ายน้ำ ปริมาณ ๒๔,๐๐๐ ลิตร บ้านเรือนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๔๕๐ หลังคาเรือน อีกทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๓๐๐ ชิ้น พร้อม เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน ๓๕ ชุด ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดย ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗/กอ.รมน.จังหวัด ช.ร./ศบภ.มทบ.๓๗/การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาและเริ่มดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕ ที่ผ่านมา โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ให้ทุเลาเบาบางลง และเกิดความร่วมมือ รวมถึงสัมพันธ์กันดีระหว่างส่วนราชการ ในการสร้างจุดเริ่มต้น อันเป็นความร่วมมือร่วมใจ และสร้างความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัดเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองทัพบกทหารพระราชาช่วยเหลือประชาชนเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนเราทำความดีด้วยหัวใจบ้าน วัด โรงเรียน

Next Post

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียง ปะทะกลางวันดับขนยาน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียง ปะทะกลางวันดับขนยานรก1ราย […]

ข่าวภูธร