กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแปลงปลูก

admin2

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแปลงปลูกพืชสวนครัว แนะงดใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช ในแปลงเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง ลดอัตราการป่วยวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ พื้นที่ตำบลช่อฃสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายธนเสฏฐ์ จรัสกมลพงษ์ ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ปลัดประจำตำบลช่องสะเดา นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รองประธาน ทสม.จังหวัดกาญจนบุรี น.ส.พจมาร สระลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกร ปลูกมะเขือเปราะ ในพื้นที่หมู่ที่ 1,3,4,6 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมให้การแนะนำการใช้สารป้องกันอันตราย จากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกร

ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ มักใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรของตัวเองอย่างไม่ถูกต้อง เพราะสารเคมี ยาฆ่าแมลง คือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย จากการใช้สารเคมียาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดศัตรูพืชไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเพียงกลุ่มเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคอีกด้วย สารเคมีทางการเกษตรนอกจะปะปนในพืช ผัก ผลไม้ แล้วยังเกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำบรรยากาศ การเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช  จึงจำเป็นต้องได้รับการดำเนินการควบคุม แก้ไข เพื่อที่จะลดจำนวนผู้ป่วยทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกร ต้องลดละเลิกการใช้สารเคมี

หากหลีกเลี่ยงได้ให้ใช้วิธีเกษตรแผนใหม่หรือเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้สารชีวภาพลดปริมาณการใช้สารเคมี ขอความร่วมมือเกษตรกร จะต้องมีจรรยาบรรณในการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตร เรื่องในการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง อย่างเคร่งครัด ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ต้องดูช่วงเวลาและทิศทางของลม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชน เมื่อพ่นสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงไปแล้วจะต้องทิ้งช่วงระยะเวลาก่อนการเก็บเกี่ยว และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ระดับความปลอดภัยของสารเคมีจะต้องสอดคล้องกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงขอให้เกษตรกรพึงตระหนักว่าการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงนั้น ทำให้เกิดผลเสีย 2 ต่อ

คือนอกจากเสียเงินในการซื้อสารเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้แล้ว ในอนาคตนั้น จะต้องนำเงินที่ได้มารักษาสุขภาพที่เสียไป จากการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลงต่างๆ เสียทั้งสุขภาพ เสียเงิน เสียเวลา ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกร ลด ละเลิก การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของตัวเกษตรกร คนในชุมชน และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4TJ0nyy3WZ0[/embedyt]
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

พิษณุโลก ปีนหน้าผาจดทะเบียนสมรสที่ ริม

พิษณุโลก ปีนหน้าผาจดทะเบียนสมรสที่ ริมหน้าผา Hard […]

ข่าวภูธร