น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อม

admin2

น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาสิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่วัดพวงพยอม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นาย นายกฤขเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรม Kick off พร้อมมอบหมาย ภารกิจและแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการจัดกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำสมุน และคลองเจ้าฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 70 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 อีกทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาสิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมกันนี้ ได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ประมาณ 370 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาคราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกลุ่มพลังมวลชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ร่วมใจกันพัฒนา โดยการเก็บกวาดขยะตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นที่ ถนนเลียบคลองตลอดเส้นทาง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสวยงาม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน และเพื่อให้ชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาส ได้พบปะซึ่งกันและกัน และยังเป็นกิจกรรมในโครงการ ของสมาชิกจิตอาสาฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการ “ทำความดี ด้วยหัวใจ

โดยได้ดำเนินการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์คลอง กำจัดวัชพืช ขุดลอกคูคลอง เพื่อพัฒนาเมืองน่านให้น่าอยู่ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และเก็บขยะมูลฝอย ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองน่าน โดยแบ่งกำลังเป็น 2 จุด ตั้งแต่สะพานบ้านพวงพยอม ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ระยะทาง 650 เมตร ซึ่งเป็นคลองที่อยู่รอบวงแหวนเมืองน่าน ที่ไหลลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย สูบลงแม่น้ำน่าน อีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อที่จะช่วยให้น้ำในคลองได้ไหลผ่านระบายน้ำได้ดีขึ้น และไหลลงสู่แม่น้ำน่านโดยเร็ว โดยประชาชนจิตอาสา ได้ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย และตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดถนนในพื้นที่ริมคลอง 2 ฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่ และเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และคลองมีสะอาดและสวยงามขึ้น โดยผู้ร่วมกิจกรรม ต่างไม่ย่อท้อโดยร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต่างมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BThn9RA0bSs[/embedyt]

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

ยะลา ตรึงราคาไม่ไหว มะนาว ไข่ไก่ พาเหรดขึ้นราคา

ยะลา ตรึงราคาไม่ไหว มะนาว ไข่ไก่ พาเหรดขึ้นราคา เห […]

You May Like

ข่าวภูธร