กาญจนบุรี – ประชุมกลุุ่มเครือข่ายผู้ประสบภัยจากช้าง

admin2

กาญจนบุรี – ประชุมกลุุ่มเครือข่ายผู้ประสบภัยจากช้างป่า ผ่านระบบ LINE Meeting ส่วนช้างบ้านที่ถูกช้างป่าเข้ามาทำร้ายนั้น ได้ล้มลงแล้ว วันที่ 3 มี.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บ้านไร่ชายน้ำรีสอร์ท หมู่ที่ 2 บ้านหมอเฒ่า ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมกลุุ่มเครือข่ายผู้ประสบภัยจากช้างป่า ผ่านระบบ LINE Meeting ในวาระดังนี้ เรื่องพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมส่งผู้ตรวจการแผ่นดินแนวทางที่จะพิจาณาร่วมกันเพื่อดำเนินการผลักดันให้ระดับนโยบายเห็นความสำคัญของปัญหาช้างป่า เรื่องข้อกฏหมายที่ไม่มีความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทั้งในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องการเก็บข้อมูลของปัญหาช้างป่าที่ทำลาย ทรัพย์สินพี่น้องประชาชน พืชสวน พืชไร่ ถึงการเยียวยาและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และการลงมาดูแลผลกระทบจากช้างป่าที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประชุมร่วมกับ ผู้แทนเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 7 จังหวัดมี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าบุกรุกที่ดินทำกินของประชาชน และแนวทางการแก้ไขจากช้างป่ารุกล้ำเข้าในเขตที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางการเกษตร ทรัพย์สินเสียหาย การสูญเสียชีวิตแก่ประชาชนและช้างป่า และการบังคับใช้กฏหมายของหน่วยงานรัฐกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความเป็นธรรมในโอกาสต่อมา นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจาก นายประจวบ วัยยิ่งยุทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่ากะทิ ว่าช้างบ้านที่ถูกช้างป่าเข้ามาทำร้ายนั้น ได้ล้มลงแล้ว จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที นายดำรงค์ หลงสกุล ซึ่งเป็นเจ้าของช้างเชือกดังกล่าวเล่าว่า ช้างที่ตนเองได้เลี้ยงไว้นั้น ได้ถูกช้างป่าเข้ามาทำร้ายได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลบริเวณลำตัวหลายจุดประกอบกับแผลค่อนข้างลึก ช้างมีอาการอ่อนแอ และซูบผอม จากการที่ตนเองได้รักษามาระยะหนึ่ง ช้างก็ไม่มีอาการดีขึ้น อยู่ในภาวะวิกฤต และเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดระดับรุนแรง จึงได้ล้มลงอย่างสงบ บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ท่ามกลางความเสียดายของตนเองเป็นอย่างมาก ที่ได้ติดตามรักษาอาการมาอยู่นาน ก่อนจะนำซากไปทำพิธีสวดบังสุกุลและฝังกลบต่อไป

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

กาญจนบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งจัด

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีคำ […]

ข่าวภูธร