นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

admin2

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจ.พระนครศรีอยุธยา ปล่อยขบวนเดินรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม พร้อมกันทุกพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่อง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาคคะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางช้าม ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า ผบก.ตร.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ สมาคมอยุธยารวมใจ มูลนิธิพุทไธศวรรย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยประธาน ได้กล่าวเปิดพร้อมให้โอวาท ได้ตัดริบบิ้นปล่อยแถว ขบวนรถ รณรงค์เริ่มต้นจากศาลากลาง จากนั้น ได้เดินทางไปทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย บริเวณทางข้ามด้านข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จึงมีมติให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ภายใต้ชื่อ การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อเนื่องทุกวันที่ 21
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จึงได้ กำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาในลักษณะดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นอีก ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเมือง Safety City  อยุธยาเป็นเมืองปลอดภัย ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพร้อมกันทุกพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งทั่วประเทศ
นายวีระชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายการลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชนให้ลดลง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เมื่อประชาชนมีความเข้าใจในการใช้ทางข้ามทางม้าลายจะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ก็จะเป็นการนำไปสู่เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ส่งผลให้ลดการสูญเสีย ลดการบาดเจ็บ และลดอัตราผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมือ

อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ วันที่ 2 […]

ข่าวภูธร