อุบลฯ เร่งติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ดง

admin2

อุบลฯ เร่งติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ดงอู่ผึ้งและ อุโมงค์สวนวนารมย์ ขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้ว 79% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ มอบให้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยแขวงการทางหลวงที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตาม ความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนอุโมงค์ดงอู่ผึ้งอุโมงค์สวนวนารมย์ โดยได้นำคณะลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การ วางท่อ การระบายน้ำ จากอุโมงค์ไปยังคลองระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังตัวเมืองอุบลราชธานี ที่คลองนาควาย, คลอง เปะปะ บริเวณด้านหน้าห้างบิ๊กซี และห้างแมคโคร ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำที่ไหลจาก เขตเทศบาลนครอุบลฯ ผ่านเทศบาลตำบลอุบลฯ เทศบาลตำบลขามใหญ่ และเทศบาลตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งคลองทั้งสองแห่งระบายน้ำลงสู่ห้วยแจระแม และลำมูลน้อยตามลำดับต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และเพื่อแก้ไขปัญหา การป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีต่อไป การติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างครั้งนี้ พบว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ของคลองระบายน้ำ ระดับสูง-ต่ำมีมาตรฐานและเหมาะสม ความก้าวหน้าการก่อสร้าง เป็นไปตามเป้าหมาย แต่จากการลงพื้นที่พบว่าคลองนาควาย มี ขยะมูลฝอย รวมทั้งน้ำเสีย คลองมีความตื้นเขิน น้ำส่งกลิ่นเหม็น จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ มาสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวนี้ ณ ห้องประชุมแขวงการทาง ที่ 2 มติที่ประชุม เห็นชอบร่วมกัน การแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เตรียมนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เสนอกิจกรรมสร้างจิตสำนึก สร้างกระแสการมีส่วนร่วมรักษ์แม่น้ำคูคลองสร้างวินัยในการทิ้งขยะลงแม่น้ำ มอบให้ 3 เทศบาล ทำแผนขอตั้งงบประมาณพัฒนาขุดคลองนาควาย คลองเปะปะ ซึ่งตื้นเขิน และ ต้นไม้ปกคลุมรก น้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น เพื่อทำแผนปรับปรุงเป็นโครงการระยะยาว ต่อไปนอกจากนั้นมอบให้ ผอ. แขวงการทางที่ 1 และเจ้าภาพโครงการเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ชำรุดและทำความสะอาดคลองระบายน้ำก่อนส่งมอบงานให้ทันต่อไป ทั้งนี้กำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวครั้งตรอไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนสำหรับความก้าวหน้าโครงการดังกล่าวผู้อำนวยการแขวงการทางที่ 14 แจ้งว่า มีความก้าวหน้าการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 79 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 สาเหตุที่ขอเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากเหล็กเส้น ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง รวมทั้งสถานการณ์โควิด 19 ปัญหาด้านการจ้างแรงงาน จึงได้ขอขยายเวลาออกไป จากเดือน เมษายน เป็นเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งโครงการนี้ แล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีและของรัฐบาลชุดนี้ด้วย ซึ่งอนุมัติใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 789 ล้านบาท

Next Post

อุบลฯ รับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร มูลค่ากว่า 3

อุบลฯ รับมอบเครื่องจักรกลการเกษตร มูลค่ากว่า 3 ล้า […]

ข่าวภูธร