เชียงราย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37

admin2

เชียงราย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ผบ.ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เยี่ยนเยียนประชาชนพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย เมื่อ 5 มิ.ย. 65 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37 ผบ.ศบภ.มทบ. 37 มอบหมายให้ พ.ท.วีระศักดิ์ มณีวรรณ สด.อ.เทิง พร้อมด้วย ชป.ร้อย.ทพ. 3105 ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ผลการปฏิบัติสรุปได้ดังนี้ พื้นที่ประสบภัยได้แก่ หมู่ที่ 5,9,10 และ หมู 16 รวม 118 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายหนัก จำนวน 3 ครัวเรือน นายยืน วงศ์ใหญ่ อายุ 68 ปี ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ 3 บ้านเลขที่ 80 ม.5 ต.หงาว อ.เทิง เชียงราย นางสวย น้อย อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 162 ม.5 ต.หงาว อ.เทิง
จังหวัดเชียงราย นานธีระศักดิ์ ช่างเกิด อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 44/1 ม. 5 ต.หงาว อ.เทิง จังหวัดเชียงราย การใช้ความช่วยเหลือ ทต.หงาว ได้สำรวจและกำลังจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามระเบียบแล้ว อ.เทิง ได้มอบหมายให้ ร้อย.อส.อ.เทิง จัดกำลัง สมาชิก อส.เข้าร่วมช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจำนวน 3 ครัวเรือนในวันที่ 6 มิ.ย. 65 ทั้งนี้ฝ่ายปกครอง อ.เทิง และ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นแล้ว 4 แผนการปฏิบัติ วันที่ 6 มิ.ย. 65 ศบภ.มทบ.37 จะจัดกำลังพล โดย สด.อ.เทิง และ ชป.ร้อย ทพ.3105 เข้าให้การสนับสนุนเทศบาลตำบลเทิงในการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนต่อไป

Next Post

เชียงใหม่ เมื่อ 5 มิ.ย. 65 เวลา 1430 บก.ควบคุมที่ 2

เชียงใหม่ เมื่อ 5 มิ.ย. 65 เวลา 1430 บก.ควบคุมที่ […]

ข่าวภูธร