จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพรยืน

admin2

จ.สุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพรยืน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.09. 13.00 น. พระครูวิกรมประชานุกูล หลวงพ่อจาง เจ้าอาวาสวัดสามราษฎร์นุกูล ประธานสงฆ์สุสานทุ่งมน พระอธิการเอกลักษณ์ สุจิณโณ เจ้าอาวาสวัดเพชรบุรี ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ข้าราชการตำรวจในสังกัด คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประทานพรยืน จำนวน 3 องค์ ไปประดิษฐานยัง สำนักงานประถมศึกษาเขต 3 โรงเรียนโคกโบสถ์ และโรงเรียนโคกกรม เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน โดยขบวนอัญเชิญองค์พระฯ ได้เคลื่อนออกจากบริเวณมณฑลพิธีฯ ณ สุสานทุ่งมน วัดเพชรบุรี ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์ที่ 1 โดย พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เลขาธิการพระราชวัง มอบให้ สำนักงานประถมศึกษาเขต 3 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ องค์ที่ 2 โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบให้ โรงเรียนโคกโบสถ์ หมู่3 บ้านโคกโบสถ์ ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
องค์ที่ 3 โดย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบให้ โรงเรียนโคกกรม หมู่ 2 บ้านโคกกรม ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

Next Post

จ.เชียงใหม่ ทหารม้าปะทะชายแดนยึดยาบ้าฝิ่นเฮโร

จ.เชียงใหม่ ทหารม้าปะทะชายแดนยึดยาบ้าฝิ่นเฮโรอินจำ […]

ข่าวภูธร