จังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสา

admin2

จังหวัดลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา สนับสนุ่นชุมชนให้มีรายได้เพิ่ม สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะฯ วันศุกร์ ที่1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายพัลลภ พัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดนัดชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยนายพัลลภ พัทรบดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ได้กล่าวว่า ทุกวันศุกร์แรกของต้นเดือน ได้เชิญชวนประชาชนในเขตรับผิดชอบ นำถุงผ้า หิ้วตะกล้า มาซื้อสินค้าในราคาประหยัด ที่ตลาดนัดชุมชุน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา อำพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และสนับสนุนให้ประชาชน นำสิ่งของต่างๆในพื้นที่ออกมาจำหน่ายที่ตลาดนัดดังกล่าว เพื่อให้เกิดรายได้ ประชาชนอยู่ดีและมีความสุข พร้อมกันนั้นได้เร่งพัฒนาถนน ระบบน้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง สนับสนุนด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อหวังว่าจะให้ประชาชนในเขต อยู่ดีมีความสุข จะตั้งใจพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปและขอขอบคุณในความร่วมมือจากประชาชน /ทุกภาคส่วน

สนอง แท่นสูงเนิน ผู้สื่อข่าว นสพ.ภูธร
ประจำจว.ลพบุรี รายงาน

Next Post

เบตง สีสัน การประกวดธิดาชรารักษ์ ยายกลิ่นวัย 64 ปี

Post Views: 128 เบตง สีสัน การประกวดธิดาชรารักษ์ ย […]

ข่าวภูธร