แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้า

admin2

แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ “www.royaloffice. th”เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรรี นารีรัตนราชกัญญา และประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยมีนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม

และยังมีหน่วยงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน และองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
พร้อมนี้ยังได้เยี่ยมชม การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงพระอัจฉริยภาพพระองค์ที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทำให้เกิดความรัก ความตระหนัก ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และพระราชทาน เพิ่มเติม 3 ราย ได้แก่ “ท้องทะเลไทย” “ป่าแดนใต้” และ “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง “เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

ประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ “www.royaloffice. th” ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2565 นี้ และเชิญชวนหน่วยงานราชการและประชาชน ส่วมใส่“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึง การส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวในวันนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด  – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องใน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่ […]

You May Like

ข่าวภูธร