อุบลฯ พสกนิกรและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญ

admin2

อุบลฯ พสกนิกรและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อเช้าวันนี้ ( 28 ก.ค.65) ณ ศาลาจตุรมุข มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
นับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2565 และมีพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงห่วงใยราษฎร ที่มีการแพร่ระบาดของโรคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ให้แกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการประชาชน คัดแยกผู้ป่วย ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับที่จังหวัดอุบลราชธานี พระองค์ท่านทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2539 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่นายบุญเหลือ จันทรภักดี อดีตผู้ใหญ่บ้านวารีอุดม หมู่ที่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนบริเวณพื้นที่บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความแห้งแล้ง กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี 2563-2567 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบริเวณตำบลโซงและตำบลสีวิเชียร รวม 9 หมู่บ้าน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 5,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 1,500 ไร่ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดความเสียหายจากน้ำท่วมด้านท้ายน้ำ รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและเกิดอาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ต่อไป
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พระราชดำเนินมายังจังหวัดอุบลราชธานี ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรก เสด็จฯ มาทรงถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 2 เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

Next Post

Post Views: 38 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำพส […]

ข่าวภูธร