มทบ.37 รับมอบจักรยานเก่า ซ่อมแซมมอบเด็กนักเรียน

admin2

มทบ.37 รับมอบจักรยานเก่า ซ่อมแซมมอบเด็กนักเรียนถิ่นทุรกันดารศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 รับมอบจักรยานจากกำลังพล และครอบครัว เพื่อนำไปซ่อมแซม และแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนตาม “โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ.” ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปศึกษาตามโรงเรียนที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาล พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผอ.ศบภ.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37(1)/รอง ผอ.ศบภ.มทบ.37(1)/รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย.(ท.) รับมอบจักรยานจากกำลังพล และครอบครัว ซึ่งไม่ได้ใช้การแล้ว ให้กับ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อนำไปซ่อมแซม และแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนใช้ประโยชน์ตาม “โครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข ทบ.” โดยโครงการดังกล่าว ทางหน่วยได้ยึดถือนโยบายของ ผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยทหาร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล ประชาชนทั่วไป เพื่อขอรับบริจาคจักรยานที่ไม่ได้ช้การแล้ว ซึ่งจะนำมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ และแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน รวมถึงเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนตาม”โครงการมีแล้วแบ่งปัน” โดยมีความมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และสามารถช่วยในการส่งเสริม อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ที่โรงเรียน เพื่ออนาคตของเด็กนักเรียน ตลอดจนจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทางหนึ่ง ณ บก.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

Next Post

สบอ.13 แพร่ ตรวจติดตามและรับฟังแนวทาง

สบอ.13 แพร่ ตรวจติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา […]

ข่าวภูธร