สบอ.13 แพร่ ตรวจติดตามและรับฟังแนวทาง

admin2

สบอ.13 แพร่ ตรวจติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม-สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ที่ทำการสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมคณะผู้บริหาร สบอ.13 แพร่ ตรวจติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม-สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม โดยมี นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม และนายปิยะพงษ์ วรรณา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอุทยานแห่งชาติแม่จริม ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่พร้อมมอบเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม และเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม และหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม ต่อมาเวลา 16.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม โดยมี นายสมนึก เตชะปักษ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Next Post

น่าน เปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

น่าน เปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ออกให้บริกา […]

You May Like

ข่าวภูธร