น่าน เปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

admin2

น่าน เปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ออกให้บริการทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ช่ววระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้บริหารโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี คณะกรรมการเหล่ากาชาด ผู้แทนมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมการให้บริการทันตกรรม สำหรับโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี จัดขึ้นโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินงานตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์

ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 ให้บริการ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง และระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 ให้บริการ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้ารับบริการประมาณ 500 คน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Next Post

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมการทำงานของ

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมการทำงานของผู้ประกอบการ […]

ข่าวภูธร