ผวจ.อุบลฯ ประธานเปิดการฝึกอบรม 5 ดอกไม้ป่าพระราชทาน ชื่นชมอาชีวะอุบลฯ วิทยากรต้นแบบฝึกอบรม ให้กับตัวแทน 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

admin2

ผวจ.อุบลฯ ประธานเปิดการฝึกอบรม 5 ดอกไม้ป่าพระราชทาน ชื่นชมอาชีวะอุบลฯ วิทยากรต้นแบบฝึกอบรม ให้กับตัวแทน 25 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี

 

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. -16.00น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครูแผนกวิชาคหกรรมและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทานนาม 5 ชนิด ได้แก่ 1.สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง) 2.ดุสิตา (หญ้าขาวก่ำน้อย) 3.สรัสจันทร (หญ้าหนวดเสือ) 4.ทิพย์เกสร (หญ้าฝอยเล็ก) 5.มณีเทวา (กระดุมเงิน) เพื่อประกอบการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากทุกอำเภอ ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน เข้ารับการอบรมฯ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานโดยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์จัดฝึกอบรมเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทานแล้วนำมาประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้กิจกรรมในภาคเช้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี บรรยายภาคทฤษฎีให้ความรู้เกี่ยวกับ “5 ดอกไม้ป่าพระราชทานนาม สู่เส้นทางการสืบสานพระราชเสาวนีย์ พระพันปีหลวง” วิทยากรโดย นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ และนางอรสา แถบเกิด ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จากนั้นเวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงในการจัดทำดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เยี่ยมชมให้กำลังใจและร่วมสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทานชื่อ ดุสิตา พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีนายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดร.นิรันดร์ สมมติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย

 

สำหรับดอกไม้ป่าพระราชทานนาม 5 ชนิด คณะวิทยากรผู้ฝึกสอนและออกแบบ ประกอบด้วย นางสุวรรณี ชัยศรี หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม ผู้ออกแบบและฝึกสอน ดุสิตา (หญ้าขาวก่ำน้อย) และทิพย์เกสร (หญ้าฝอยเล็ก) นางพรวิไล สุวรรณโชติ ครูแผนกวิชาคหกรรม ผู้ออกแบบและฝึกสอน สร้อยสุวรรณา (หญ้าสีทอง) และ นางสาวพรรณรมณ ศรีพาฮาด ครูแผนกวิชาคหกรรม ผู้ออกแบบและฝึกสอน สรัสจันทร (หญ้าหนวดเสือ) และมณีเทวา (กระดุมเงิน) โดยมีนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาคหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมด้วย นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี กศน.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

Next Post

อุบลฯ ขบวนการค้ายาเสพติดแอบติด GPS ติดตามไล่

อุบลฯ ขบวนการค้ายาเสพติดแอบติด GPS ติดตามไล่ยิงกัน […]

ข่าวภูธร