วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลจังหวัด

admin2

วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการรับบริจาค รับมอบเงิน สิ่งของ ดังรายนามผู้บริจาคประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565 ดังนี้ นางสาว นิตยา สุนทรสิริพงศ์ บริจาคเงิน 5,000 บาท นาย พิชัย บุญยไพศาลเจริญ คุณพ่อคุณหมอข้าว บริจาคเงิน 100,000บาท หนึ่งแสนบาทถ้วน เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ยังบริจาค พัดลม ผ้าห่ม 20 ผืน ส่งต่อมอบ ให้พนักงานเปลห้องตรวจเลือด ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตามตึกต่างๆที่จำเป็นใช้เร่งด่วน ต่อไป ในนามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากราบขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณมาณ ที่นี้

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงกา […]

ข่าวภูธร