กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวง

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะฯ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร
วันที่ 12 กันยายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวธ. เป็นผู้แทน กฟผ. กล่าวต้อนรับคณะฯ พร้อมด้วย นายเชิดชัย แสนสีหา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้าและระบบส่ง นายสังวาล พรมสำลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อฟอ-1.) นายสฤษฎิ์ชัย ผ่องใสโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-3 (ช.อฟอ-3.)  นายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.โพไซ ไซยะสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมคณะฯ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) เพื่อศึกษาด้านพลังงานหมุนเวียนด้วยพลังงานไฮบริดระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยฟังบรรยายสรุปภารกิจภาพรวม ของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ (Hydro-Floating Solar Hybrid) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) จาก นายอาทิตย์ พรคุณา กธอ-ฟ. และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางมาให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ได้นำ ดร.โพไซ ไซยะสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ลงเรือเร็ว กฟผ. เยี่ยมชมสถานที่จริงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำฯ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร โดยมี นายอาทิตย์ พรคุณา กธอ-ฟ. บรรยายสรุประหว่างนำชมฯ พร้อมเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) อาคารสิรินธารประภากร อีกด้วย

Next Post

จ.ยะลา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรลงพื้น

จ.ยะลา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรลงพื้นที่เ […]

You May Like

ข่าวภูธร