อำเภอเชียงกลางปฎิบัติการสำรวจป่าต้นน้ำน้ำเปือ

admin2

อำเภอเชียงกลางปฎิบัติการสำรวจป่าต้นน้ำน้ำเปือ และแนวเขตตำบลพระธาตุ เพื่อรักษาป่าและปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ต่อไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายชนินทร์ พันธ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยนายบรม มณียศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง,นายสมนึก เนียมศรี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.5 อำเภอเชียงกลาง,นายธีระชัย ปันโญ หัวหน้า พมค.5 ปางแก,นางประไพรพรรณ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้าหน่วยต้นน้ำน้ำเปือ,นายสมเดช สายน้ำน่าน กำนันตำบลพระธาตุ,นางอรพิน อินทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ,สมาชิก อส.อ.เชียงกลาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.พระธาตุ บูรณาการร่วมออกปฏิบัติการสำรวจป่าต้นน้ำเปือ และสำรวจพื้นที่แนวเขตตำบลพระธาตุ ตามแผนพิทักษ์ป่าต้นน้ำขุนน้ำเปือ เดินสำรวจป่าสงวนแห่งชาติระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติพบการบุกรุกตัดไม้สนและแผ้วถางป่าพื้นที่แปลงปลูกป่าเดิมที่ อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) พร้อมด้วยชาวบ้าน อ.เชียงกลาง ไปปลูกป่า 200,000 ต้น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2542 พบพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถางและฉีดพ่นยากำจัดหญ้าจำนวนเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ไม่พบผู้กระทำผิด ณ ป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาผาแดง เบื้องต้นทางหน่วยป่าไม้ฯรับทราบและจะรีบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องยึดคืนพื้นที่ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น โทร.0848084888

Next Post

เบตง เริ่มปลูกกัญชาหลังลงทะเบียนจดแจ้งผ่านแอพ

เบตง เริ่มปลูกกัญชาหลังลงทะเบียนจดแจ้งผ่านแอพพลิเค […]

You May Like

ข่าวภูธร