ออนซอนเด่ขบวนรำ อาชีวะลำเพลินเชิญชมเทียน

admin2

ออนซอนเด่ขบวนรำ อาชีวะลำเพลินเชิญชมเทียนพรรษา ของอาชีวะอุบลฯ ในงานประเพณีแห่เทียนเมืองดอกบัว ประจำปี 2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม นายอนรรฆ บุปผาวัลย์ นางบังอร พันธ์โสภา นางสาววันวิสาข์ โอบอ้วน นางพรธนนัท์ รักษาศีล และนางสาวชัชฎา สิทธิโสม นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 100 คน แสดงศิลปะร่ายรำประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ชื่องาน 122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา

โดยปีนี้ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า อาชีวะลำเพลินเชิญชมเทียนพรรษา” จัดแสดงการร่ายรำให้กับขบวนแห่เทียน วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นขบวนแห่ต้นเทียนประเภทแกะสลักลำดับที่ 8 ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปรายตกลงมาในวันนี้ ผ่านสายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก ทั้งที่ชมภายในบริเวณงานและรับชมผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆไปทั่วโลก ในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

สำหรับเนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านกลอนลำเพลิน ที่สื่อถึงการมาเที่ยวเมืองอุบลราชธานี ชมเทียนพรรษา ผ่านบทขับร้องหมอลำเพลินที่ไพเราะ สนุกสนานประกอบกับจังหวะท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้าน เสียงกลองยาว ผสมเสียงพิณ แคน ผสานกับท่าฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ท่ารำของท้องถิ่นอีสานที่สอดแทรกความสนุกสนานครื้นเครง ลีลาการฟ้อนรำอันสื่อถึงความรัก ความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ ผูกมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้มีส่วนสำคัญยิ่งในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ให้คงอยู่คู่เมืองอุบลราชธานี ราชธานีแห่งอีสานสืบไป

Next Post

อยุธยา เรือ 200 ลำ กลางแม่น้ำลาดชะโด แห่เทียน

Post Views: 2,796 อยุธยา เรือ 200 ลำ กลางแม่น้ำลาด […]

ข่าวภูธร