นายอำเภอเบตงนำพุทธศาสนิกชน ถวายเทียน

admin2

นายอำเภอเบตงนำพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุ วัดไทยในมาเลเซีย
ยะลา – นายอำเภอเบตง นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ที่วัดพิกุลบุญญาราม รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยในมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 66 ภายหลังจากนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นำพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ วัดและที่พักสำนักสงฆ์ ในอำเภอเบตง จำนวน13 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ที่วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา และในวันนี้ได้นำพุทธศาสนิกชนนำเทียนพรรษาไปถวาย ที่วัดพิกุลบุญญาราม บ้านตาเซะ อำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น 1 ใน 13 วัดที่ถวายพรรษา โดยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายที่วัดพิกุลบุญญาราม บ้านตาเซะ อำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวถึงการถวายเทียนพรรษาให้กับ วัดพิกุลบุญญาราม ในประเทศมาเลเซีย ว่า ส่วนราชการ พ่อ ค้า ประชาชน ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ผ้าไตรจีวร และเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ แด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมทางด้านศาสนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยในพื้นที่ อ.เบตง และคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย
อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ให้คนไทย ทำนุบำรุงศาสนา รวมทั้ง ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ในด้านประเพณี วัฒนธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนไทยในพื้นที่อำเภอเบตงและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธ ไม่ให้สูญหายไป ถึงจะไม่ได้อยู่ในผืนแผ่นดินไทยก็ตาม แต่ยังคง ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไปเพื่อให้ลูกหลานที่เกิดในต่างแดนได้รู้จักประเพณีของไทยต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

Next Post

กาญจนบุรี - ผวจ.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี – ผวจ.ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจ […]

You May Like

ข่าวภูธร