มทบ.37 ร่วมพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

admin2

มทบ.37 ร่วมพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 มอบหมายให้ พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37(1) ร่วมพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในการกำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 65 ในระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 65 – 6 ก.พ. 65 ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย และเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประชาชน ณ วัดดอยงำเมือง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทหารพรานปะทะ

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทหารพรานปะทะกลุ่มยาเส […]

ข่าวภูธร