อุบลฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

admin2

อุบลฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2 ส.ค.65 ณ ทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช-ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในแต่ละจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว และจัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้ต่อยอดการดำเนินการของรัฐบาล จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ“สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี” ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้รจัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งได้รับมอบผีเสื้อประดิษฐ์ ที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 90,290 ตัว และได้รับมอบ ดอกไม้ป่าประดิษฐ์นามพระราชทาน 5 ชนิด ได้แก่ สร้อยสุวรรณา ดุสิตา สรัสจันทร ทิพเกสร และมณีเทวา รวมจำนวน 5,000 ดอก ได้นำมาประดับ ในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การมีส่วนร่วม และแสดงออกของทุกภาคส่วน.

Next Post

อำนาจเจริญ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ

Post Views: 48 อำนาจเจริญ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้ […]

ข่าวภูธร