อำนาจเจริญ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ

admin2

อำนาจเจริญ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 ตรวจคัดเลือกพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 นำคณะกรรมการตรวจประเมินบ้านหนองนำ้เที่ยง ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มีความโดดเด่นในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ความสามัคคี ความมีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
นายบุญเลิศ โลห์คำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว และนายสมยงค์ ใจทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองนำ้เที่ยง ยืนยันว่าบ้านหนองนำ้เที่ยง เป็นหมู่บ้านที่มีการตื่นตัวในระบอบประชาธิปไตย มีผู้มาใช้สิทธิครั้งล่าสุด 85 เปอร์เซ็นต์ และที่ผ่านมาก็จะใช้สิทธิเลือกตั้งสูงทุกครั้ง ตำบลปลาค้าว เป็นแหล่งวัฒนธรรมหมอลำ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่อยงานในพื้นที่มีการประสานอย่างดียิ่ง ทำให้หมู่บ้านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ทั้งนี้นายสมาน คำจันทร์ กำนันตำบลปลาค้าว และนายปรีชา บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ กล่าวว่า บ้านหนองนำ้เที่ยง เป็นหมู่บ้านต้นแบบในหลายเรื่อง เพราะได้มีหมู่บ้านต่างๆมาเยี่ยมชม แลคณะครู นักเรียน เคยเข้าไปถอดแบบการเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตย การทำงานเป็นทีม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

Next Post

อุบลฯ​ ประชุมขับเคลื่อนใช้งานแพลตฟอร์มบริหาร

Post Views: 233 อุบลฯ​ ประชุมขับเคลื่อนใช้งานแพลตฟ […]

ข่าวภูธร