อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อ และสาธิตการจัดทำดอกไม้ป่าพระราชทานนาม 5 ชนิด ให้กับตัวแทนประชาชนชาวตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

admin2

อาชีวะอุบลฯ สอนประดิษฐ์ผีเสื้อ และสาธิตการจัดทำดอกไม้ป่าพระราชทานนาม 5 ชนิด ให้กับตัวแทนประชาชนชาวตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำตัวแทนครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม นำโดยนางสุวรรณี ชัยศรี นางพรวิไล สุวรรณโชติ นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด และแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำโดย นางอรสา แถบเกิด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมสอนประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี และสาธิตการจัดทำดอกไม้ป่า 5 ชนิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนาม ให้กับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ดุสิตา ทิพย์เกสร สรัสจันทร สร้อยสุวรรณา และมณีเทวา ฝึกอบรมการประดิษฐ์และสาธิตให้กับตัวแทนประชาชนชาวตำบลต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถนำทักษะ ความรู้ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ผีเสื้อ และการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทานนาม 5 ชนิด ในครั้งนี้ไปขยายผลต่อในการฝึกสอนให้กับประชาชนในตำบลของตน เพื่อรวมพลังนำผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่พระราชทานที่จัดทำทั้งหมดร่วม จัดนิทรรศการ “ดอกไม้และผีเสื้อแห่งความภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดยจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทุกอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความจงรักภักดีจัดสวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าพระราชทาน โดยทั่วพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อทั้งสิ้น 90,290 ตัว ให้อยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ป่าพระราชทานนามที่งดงาม 5 ชนิด

Next Post

กาญจนบุรี – ไม่รอดขนาดระวังตัวมาตลอด 3 เดือน

กาญจนบุรี – ไม่รอดขนาดระวังตัวมาตลอด 3 เดือน หลังแ […]

ข่าวภูธร