พิษณุโลก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์

admin2

พิษณุโลก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถโยกนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม ชื่อนายประชา จันทรักษา อายุ 48 ปี พิการเป็นโปลิโอแต่กำเนิด เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับการมอบรถเข็นนั่งในครั้งนี้เป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตาม

โครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” ที่ต้องการให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้และได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้พิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบล

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมต โ […]

You May Like

ข่าวภูธร