โรงพยาบาลเชียงแสน จัดเจ้าหน้าที่ ออกบริการ

admin2

โรงพยาบาลเชียงแสน จัดเจ้าหน้าที่ ออกบริการให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เวียงเก่าจังหวัดเชียงราย แสนภูวิทยาประสาท ปฎิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด -19 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ในปีการศึกษา 2565 อย่างสมบูรณ์แบบ

Next Post

เชียงราย ร่วมพิธีงานประเพณีนมัสการและสรง

เชียงราย ร่วมพิธีงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุ […]

ข่าวภูธร