น่าน ประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

admin2

น่าน ประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  ที่ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน  ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้การรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด สำหรับข้อมูลการเกิดอุบัติจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน  ในภาพรวม มีการจัดตั้งจุดตรวจบูรณาการ จำนวน 30 จุด  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4,893  คน  การเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น  62  ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ  62 คน   และผู้เสียชีวิต 4 ราย  ที่อำเภอ นาหมื่น เชียงกลาง ภูเพียง และท่าวังผา  การเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรมทางหลวง 25 ครั้ง ถนนในหมู่บ้าน (อบต.)  30 ครั้ง มีผู้ถูกดำเนินคดีในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 2,557 คดี  สาเหตุการเกิดอุบัติสูงสุด คือเมาแล้วขับ 27 ครั้ง ขับรถเร็วเกินกำหนด 20 ครั้ง  ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ 48 คัน อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และบาดเจ็บ (Admit) สูง 3 อันดับแรก ได้แก่อำเภอเวียงสา  เกิดอุบัติเหตุ  11  ครั้ง  บาดเจ็บ 12  คน อำเภอท่าวังผา  เกิดอุบัติเหตุ  11  ครั้ง  บาดเจ็บ 10 คน เสียชีวิต 1 ราย อำเภอเมืองน่าน   เกิดอุบัติเหตุ  11 ครั้ง  บาดเจ็บ  11  คนและอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งช้าง และอำเภอบ่อเกลือ

ด้าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามที่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดแนวทาง มาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการประชุมวิเคราะห์สาเหตุ  ในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และวางกรอบมาตรการ ข้อสั่งการ เป็นรายวันในช่วงควบคุมเข้ม โดยมีเป้าหมายในการลดสถิติอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิต และลดการบาดเจ็บ ในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อมิให้เกินค่าเป้าหมาย  ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ในนามของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขอขอบคุณทุกท่าน และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วย  ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาช[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=coRJFgJxL_w[/embedyt]ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น โทร.0848084888

Next Post

พ่อเมืองแพร่ ควงแขนนายกเหล่ากาชาดฯ "เยี่ยมให้กำลัง

พ่อเมืองแพร่ ควงแขนนายกเหล่ากาชาดฯ “เยี่ยมให […]

ข่าวภูธร