อุบลฯ นายสุทธิชัย จรูญเนตร เสี่ยหน่อย อดีตที่ปรึกษา

admin2

อุบลฯ นายสุทธิชัย จรูญเนตร เสี่ยหน่อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านถ้ำเต่าตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วัดถ้ำเต่า ตำบลถ้ำแข้ ได้ร่วมโครงการ การขับเคลื่อนภารกิจเอ็มโอยู(MOU)ของปลัดกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1ถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทางศิลภาวนาและการสาธารณสงเคราะห์
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนพลังบวรจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3 นโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหารและคลังยา ปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวนอกจากนี้กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด เครื่องอุปโภคบริโภคยังนำจัดสรรให้ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กขาดสารอาหารตลอดจนหญิงมีครรภ์อีกด้วย
ภาพ/ข่าว/วิชัย สิถิระบุตร/ฅน ข่าวภูธรฯ/รายงาน

Next Post

เพลิงไหม้อาคารเรียนชนเผ่าเป็นห้องแถวยาวหลังใหญ่ ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลังเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00

เพลิงไหม้อาคารเรียนชนเผ่าเป็นห้องแถวยาวหลังใหญ่ ได […]

You May Like

ข่าวภูธร