นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นได้มอบหมาย นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธี ยกเสาเอกอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยกำนัน ผญบ. นายก อบต.ดอยงาม สมาชิกสภา อบต.ดอยงาม ปลัด อบต.ดอยงาม คณะครู/เจ้าหน้าที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม /อบต.ดอยงาม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์

Next Post

น่าน ประชาชนเริ่มเดินทางกลับ ขนข้าวสารอาหารแห้งลด

น่าน ประชาชนเริ่มเดินทางกลับ ขนข้าวสารอาหารแห้งลดภ […]

ข่าวภูธร