พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

admin2

พิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก เชิญเที่ยวชิม ช็อป ทุเรียนที่บ้านรักไทย วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น สวนไฮ ฮิลล์ ฟาร์ม บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชิม ช็อป กินทุเรียนหลง -หลินลับแล บ้านรักไทยประจำปี 2565 โดยมี คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก คุณศรณ์ กันตรัตนำกุล เจ้าของสวนไฮ ฮิลล์ ฟาร์ม นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูลพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการสวนทุเรียน สวนผลไม้ ให้การต้อนรับ
ทำที่จังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน สนับสนุนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น มาใช้ในการผลิต และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้สามารถเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร โดยการนำสินค้าทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ผลผลิตสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงซึ่งจะนำไปสู่การขยายโอกาสในการยกระดับรายได้ให้เกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตและชุมชน
ในการนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว 8 สมาคม 24 ชมรม ได้จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตร สุขภาพ ธรรมชาติ แบบ New Normal ให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมและชมทุเรียนถึงแหล่งผลิต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนโดยชุมชนบ้านรักไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน และในช่วงนี้คือฤดูทุเรียน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่ จึงจัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคนักท่องเที่ยวขึ้น ให้ผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนได้รับประทานกันสดๆที่สวน โดยเฉพาะที่บ้านรักไทย ซึ่งมีสวนทุเรียนที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมากกว่า 70 ราย เป็นพันธุ์หมอนทอง พวงมณี หลง-หลินลับแล ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย Online นั้น ถือว่าประสบความสำเร็จ ตามมาตรฐานแพ็คสินค้า Gap ทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะสั่งออนไลน์และส่งทางไปรษณีย์จำนวนมากในทุกๆวัน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านรักไทยอย่างยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชนชาวบ้านอย่างทั่วถึงอีกด้วย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

น่าน สาวใหญ่ อาศัยอยู่บ้านคนเดียว ญาติติดต่อไม่ได้

น่าน สาวใหญ่ อาศัยอยู่บ้านคนเดียว ญาติติดต่อไม่ได้ […]

ข่าวภูธร