เชียงราย ศอ.จอส.มทบ.๓๗ บริจาคโลหิต ถวายเป็น

admin2

เชียงราย ศอ.จอส.มทบ.๓๗ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.๓๗ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน บริจาคโลหิตให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งประสบปัญหาโลหิตขาดแคลน จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มทบ.๓๗ ดำเนินการบริจาคโลหิตให้กับ ประชาชน ที่มีความต้องการโลหิตสำหรับการรักษาผ่าตัด และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎา ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบ ๑๓๕ ปี ตรงกับวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง เชียงราย

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เดินเครื่องขจัดความยากจน

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เดินเครื่องขจัดความยากจนและพั […]

You May Like

ข่าวภูธร