กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ติดตามผล รองรับ 5

admin2

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ติดตามผล รองรับ 5 ภัยคุกคาม ความมั่นคง 14 มี.ค. 65 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย.ท. มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ บูรณาการประสานงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าและส่วนราชการในพื้นที่ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงจำนวน 5 ภัยคุกคามเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อ.ขุนตาล จว.ช.ร. ตามโครงการกำกับติดติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย มี พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เป็นประธานการปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบป้ายสัญลักษณ์ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงรายไวนิล ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้า

Next Post

กาญจนบุรี – เริ่มส่งกลิ่นปรามไว้ก่อน! เทศบาล

กาญจนบุรี – เริ่มส่งกลิ่นปรามไว้ก่อน! เทศบาลตำบลเข […]

ข่าวภูธร