สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ วันที่ 21 เมษายน

admin2

สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 ได้มีการจัดงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตร ในฤดูการผลิต ปี2565 โดย ใช้ชื่องานว่า วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต Fiel day ปี2565  ที่สวนสังเวียนเสรี บ้านใหม่เมืองทอง ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดงาน โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐกล่าวต้อนรับ นายธนสิทธิ์ โควสุรัตน์ สส.เขต6ร่วมพบปะ นายกมล โสพัฒน์ เกษตรฯจังหวัดอุบลฯ กล่าวรายงาน นายประกาย สมหวัง เกษตรอำเภอเขมราฐ มอบของที่ระลึกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และตัวแทนเกษตรกร จากอำเภเขมราฐและอำเภอใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม รวมไปถึงมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกบูธแสดงสินค้าอีกมากมาย
พิธีกร ในงานนายรักษ์เทวา คะพิมพ์อุดมลาภ พร้อมด้วย หน.วรรณ จาก สนง.เกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น บรรยากาศ ผู้มาร่วมงานได้ความรู้ ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่เน้นผลิตพืชเชิงเดี่ยว

ภาพ/ข่าว/รักษ์ เทวา ทีมงานข่าวอำเภอเขมราฐรายงาน

Next Post

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ  นาค-คะ-มาด ผู้ว่า

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ  นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ […]

You May Like

ข่าวภูธร