จ มุกดาหาร จัดกิจกรรมในวันสำคัญ

admin2

จ มุกดาหาร จัดกิจกรรมในวันสำคัญ
เนื่องในวาระโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ วันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง 3 มิถุนายน 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09 30 น ณ ที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วง พัฒนาหมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย เขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน เปิดกิจกรรมอาสาพัฒนา ในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2565
และถวายพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน จิตอาสาพระราชทานพลังชาติไทย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ประธานได้ถวายทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเปิดถวายกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพต่อเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานอ่านคำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ และนำผู้ร่วมเข้าพิธี กล่าวคำถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฟ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นเอนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความจงรักภักดี มีพระปรีชาสามารถทางด้านการทหาร และเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกร ในโอกาสอันเป็นมงคล เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เฉลิ พระชนมพรรษา 44 พรรษา
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจุตุรพิธพรพิพัฒน์สว์สดิมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสภิตเป็นมิ่งขวัญแห้งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ออกปฏิบัติงานสาธารณประโยชน์ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ให้ผู้คนที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาฟาร์มตัวอย่างและสามารถนำไป ประกอบความรู้เพิ่มเติมต่อไป
ภาพโดย อรรถพล หมื่นทุม เรียบเรียงโดยสุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน

Next Post

จ มุกดาหารได้รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม

จ มุกดาหารได้รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการแก […]

You May Like

ข่าวภูธร