จ มุกดาหารได้รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม

admin2

จ มุกดาหารได้รับมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและเหมาะสมของชุมชนสังคมจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:30 น ณโรงเรียนสยามกล การ 4 ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับ

ดร วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช และ พล ท อุดม โกษากุล ผอ ศูนย์ประสานงานปฏิบัติที่ 1 กอ รมน ในพื้นที่ส่งมอบผลงานวิจัยและ นวัตกรรมในโครงการการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมของชุมชนสังคมจังหวัดมุกดาหารด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และพิธีส่งมอบงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวของ วช และ กอ รมน ได้ส่งมอบนวัตกรรมให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตาลจำนวน 8 กลุ่ม ซึ่งพัฒนาและจัดทำโดยคณะวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รายละเอียดดังต่อนี้
1 สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 สถานี 2 รถเข็นสูบน้ำพลังงาน โซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบมัลติฟังก์ชัน จำนวน 10 เครื่อง
3 ระบบอบลมร้อนแบบพาราโบลาพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ 4 สถานที่ผลิตอาหารแบบรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย จำนวน 3 โรงเรียน และทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมเทคโนโลยีดังกล่าว ที่ได้นำเสนอมาก็จะได้พัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคทันสมัย เพื่อที่จะได้พัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้ใช้ต่อไป ภาพ ภาพจากประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารเรียบเรียงโดยสุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าวยอดพญายมรายงาน(devilish)

Next Post

จ มุกดาหาร อ คำชะอี กำหนดการเลือกตั้ง

จ มุกดาหาร อ คำชะอี กำหนดการเลือกตั้งประธานภาคีเคร […]

ข่าวภูธร