นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัน

admin2

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.พร้อมด้วย นางพรศิริ คำมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระภาวนาโกศลเถร วิ. เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ณ วิหารหลวงพระเจ้าอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Next Post

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำคณะให้กำลังใจนักกีฬาของ

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำคณะให้กำลังใจนักกีฬาของจังหวั […]

ข่าวภูธร