อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ  นาค-คะ-มาด ผู้ว่า

admin2

อยุธยา นาย วีระชัย นาคมาศ  นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 07.30 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พิธีบวงสรวง กล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย

นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า ด้วย วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน พุทธศักราช 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา มีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ และทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยเช่นทุกวันนี้
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

อยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเ […]

You May Like

ข่าวภูธร