เชียงราย มทบ.๓๗ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

admin2

เชียงราย มทบ.๓๗ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จว.ช.ร. ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕, ๐๗๐๐ พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.๓๗(๒) เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ต.ริมกก อ.เมือง จว.ช.ร. โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผจว.ช.ร. เป็นประธานในพิธีฯ

Next Post

เชียงราย ปฎิบัติการตัดเส้นเลือดใหญ่ จับ 7 ผู้ต้องหา

เชียงราย ปฎิบัติการตัดเส้นเลือดใหญ่ จับ 7 ผู้ต้องห […]

ข่าวภูธร